Σκίαστρα Αυτοκινήτων

Περιγραφή

Επαγγελματικά στέγαστρα αυτοκινήτων ειδικά για επαγγελματικούς χώρους διατίθενται για σκίαση αλλά και για προστασία από τη βροχή.