Σύστημα Monoblock

Περιγραφή

Το σύστημα monoblock είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που μπορεί να καλύψει χώρους ακόμα και εκεί που δεν μπορεί να εγκατασταθεί κάποιο άλλο σύστημα.