Κονσόλες Loggia

Περιγραφή

Τα συστήματα loggia είναι ένα πρωτότυπο σύστημα που προορίζεται για χώρους με περιορισμένο χώρο στήριξης χωρίς να υστερεί σε εμφάνιση και λειτουργικότητα.